עמוד הבית

שדות – חברה לניהול קופות גמל בע”מ

02.01.2019

הודעה על השלמת הליך העברת ניהול קופת גמל שדות

אנו שמחים לבשר, כי קופת גמל שדות עברה ביום 01.01.2019 לניהולה של הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע”מ.

מספרי חשבונות עמיתי קופת גמל שדות נשארו ללא שינוי.
זכויות העמיתים בקופת הגמל שדות נשארו ללא שינוי.

לכל עמית שמורה הזכות, בכפוף לכל דין, להעביר את כספיו בקופת הגמל לכל קופת גמל אחרת.

הקופה המועברת:   קופת גמל שדות מס’ מס הכנסה 160.
החברה המעבירה:  שדות – חברה לניהול קופות גמל בע”מ  ח.פ. 520042599
החברה הקולטת:    הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע”מ  ח.פ. 520042607

החברה הקולטת רשאית לשנות את תקנון הקופה, בכפוף להוראות הדין.

פרטים על החברה הקולטת:
כתובת אתר אינטרנט:    https://www.gemel-handesaim.co.il
כתובת דוא”ל לפניות:  gml-handesaim@fibi.co.il
טלפון:  03-7706080
פקס:    03-5155936