דוחות חודשיים

דוחות חודשיים קופת גמל שדות לבני 50 ומטה

12/2018-מסלול לבני 50 ומטה

11/2018-מסלול לבני 50 ומטה

10/2018-מסלול לבני 50 ומטה

09/2018-מסלול לבני 50 ומטה

08/2018-מסלול לבני 50 ומטה

07/2018-מסלול לבני 50 ומטה

06/2018-מסלול לבני 50 ומטה

05/2018-מסלול לבני 50 ומטה

04/2018-מסלול לבני 50 ומטה

03/2018-מסלול לבני 50 ומטה

02/2018-מסלול לבני 50 ומטה

01/2018-מסלול לבני 50 ומטה

12/2017-מסלול לבני 50 ומטה

11/2017-מסלול לבני 50 ומטה

דוחות חודשיים קופת גמל שדות לבני 50-60 (עד ליום 31.12.2015 “מסלול כללי”)

12/2018-מסלול לבני 50-60

11/2018-מסלול לבני 50-60

10/2018-מסלול לבני 50-60

09/2018-מסלול לבני 50-60

08/2018-מסלול לבני 50-60

07/2018-מסלול לבני 50-60

06/2018-מסלול לבני 50-60

05/2018-מסלול לבני 50-60

04/2018-מסלול לבני 50-60

03/2018-מסלול לבני 50-60

02/2018-מסלול לבני 50-60

01/2018-מסלול לבני 50-60

12/2017-מסלול לבני 50-60

11/2017-מסלול לבני 50-60

דוחות חודשיים קופת גמל שדות לבני 60 ומעלה (עד ליום 31.12.2015 “מסלול אג”ח ללא מניות”)

12/2018 – מסלול לבני 60 ומעלה

11/2018 – מסלול לבני 60 ומעלה

10/2018 – מסלול לבני 60 ומעלה

09/2018 – מסלול לבני 60 ומעלה

08/2018 – מסלול לבני 60 ומעלה

07/2018 – מסלול לבני 60 ומעלה

06/2018 – מסלול לבני 60 ומעלה

05/2018 – מסלול לבני 60 ומעלה

04/2018 – מסלול לבני 60 ומעלה

03/2018 – מסלול לבני 60 ומעלה

02/2018 – מסלול לבני 60 ומעלה

01/2018 – מסלול לבני 60 ומעלה

12/2017 – מסלול לבני 60 ומעלה

11/2017 – מסלול לבני 60 ומעלה