הוצאות ישירות

שדות מצרפי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2018

שדות מצרפי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2017

שדות מצרפי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2016

מסלול עד גיל 50 דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2016

מסלול גיל 50-60 דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2016

מסלול גיל 60+ דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2016


שדות מצרפי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2016


דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 12/2015

דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 06/2015


דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 12/2014

קופת גמל שדות מסלול כללי

קופת גמל שדות מסלול אג”ח ללא מניות

שדות מצרפי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2014


קופת גמל שדות מסלול כללי

קופת גמל שדות מסלול אג”ח ללא מניות

שדות מצרפי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2013


קופת גמל שדות מסלול כללי

קופת גמל שדות מסלול אג”ח ללא מניות

שדות מצרפי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2013


קופת גמל שדות מסלול כללי

קופת גמל שדות מסלול אג”ח ללא מניות

שדות מצרפי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2012