הצבעות באסיפות

קופת גמל שדות – לתאריכים: 22/06/2016-01/05/2016

קופת גמל שדות – לתאריכים: 30/04/2016-01/01/2016

קופת גמל שדות – לתאריכים: 31/12/2015-01/01/2014

קופת גמל שדות – לתאריכים: 28/12/2014-26/12/2012

קופת גמל שדות – לתאריכים: 19/12/2014-01/01/2014

‫דוח מונה – אסיפות בפועל מול אסיפות שהתקיימו מ- 01/01/2013 עד 31/12/2013‬

קופת גמל שדות – לתאריכים: 01/11/2013-31/12/2013

קופת גמל שדות – לתאריכים: 01/01/2010-31/12/2013

קופת גמל שדות – לתאריכים: 01/09/2009-31/12/2009

קופת גמל שדות – לתאריכים 01/03/2009-30/08/2009

קופת גמל שדות – לתאריכים: 01/03/2009-29/03/2009

קופת גמל שדות – לתאריכים: 01/02/2009-26/02/2009

קופת גמל שדות – לתאריכים: 01/01/2009-29/01/2009

קופת גמל שדות – לתאריך: 12/2008

קופת גמל שדות – לתאריך: 11/2008

קופת גמל שדות – לתאריך: 10/2008

קופת גמל שדות – לתאריך: 09/2008

קופת גמל שדות – לתאריך: 08/2008

קופת גמל שדות – לתאריך: 07/2008

קופת גמל שדות – לתאריך: 06/2008

קופת גמל שדות – לתאריך: 05/2008

קופת גמל שדות – לתאריך: 04/2008

קופת גמל שדות – לתאריכים 04/2006 – 04/2008