הרכב נכסים, דמי ניהול ותשואות

קופת גמל שדות לבני 50 ומטה

הרכב נכסים

הרכב נכסים מסלול לבני 50 ומטה 12.2018

תשואות

תשואות מעודכנות לחודש 12.2018

תשואות מעודכנות לחודש 11.2018

תשואות מעודכנות לחודש 10.2018

תשואות מעודכנות לחודש 09.2018

תשואות מעודכנות לחודש 08.2018

תשואות מעודכנות לחודש 07.2018

תשואות מעודכנות לחודש 06.2018

תשואות מעודכנות לחודש 05.2018

תשואות מעודכנות לחודש 04.2018

תשואות מעודכנות לחודש 03.2018

תשואות מעודכנות לחודש 02.2018

תשואות מעודכנות לחודש 01.2018

תשואות מעודכנות לחודש 12.2017

תשואות מעודכנות לחודש 11.2017

תשואות מעודכנות לחודש 10.2017

תשואות מעודכנות לחודש 09.2017

תשואות מעודכנות לחודש 08.2017

תשואות מעודכנות לחודש 07.2017

תשואות מעודכנות לחודש 06.2017

תשואות מעודכנות לחודש 05.2017

תשואות מעודכנות לחודש 04.2017

תשואות מעודכנות לחודש 03.2017

תשואות מעודכנות לחודש 02.2017

תשואות מעודכנות לחודש 01.2017

תשואות מעודכנות לחודש 12.2016

תשואות מעודכנות לחודש 11.2016

תשואות מעודכנות לחודש 10.2016

תשואות מעודכנות לחודש 09.2016

תשואות מעודכנות לחודש 08.2016

תשואות מעודכנות לחודש 07.2016

תשואות מעודכנות לחודש 06.2016

תשואות מעודכנות לחודש 05.2016

תשואות מעודכנות לחודש 04.2016

תשואות מעודכנות לחודש 03.2016

תשואות מעודכנות לחודש 02.2016

תשואות מעודכנות לחודש 01.2016

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2017

שדות – חברה לניהול קופות גמל בע”מ שיעור הוצאות לניהול השקעות שיעור דמי ניהול מחסכון
533 קופת גמל שדות לבני 50 ומטה 520042599-00000000000160-9947-000 0.08% 0.52%

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2016

שדות – חברה לניהול קופות גמל בע”מ שיעור הוצאות לניהול השקעות שיעור דמי ניהול מחסכון
533 קופת גמל שדות לבני 50 ומטה 520042599-00000000000160-9947-000 0.19% 0.51%

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2015

שדות – חברה לניהול קופות גמל בע”מ שיעור הוצאות לניהול השקעות שיעור דמי ניהול מחסכון
533 קופת גמל שדות לבני 50 ומטה 520042599-00000000000160-9947-000

דמי הניהול בגין שירותי הניהול נקבעים כשיעור שנתי מסך נכסי הקופה.

עפ”י הוראות הדין שיעור דמי הניהול השנתי המירבי הינו 2%.

קופת גמל שדות לבני 50-60 (עד ליום 31.12.2015 “מסלול כללי”)

הרכב נכסים

הרכב נכסים מסלול לבני 50-60 12.2018

הרכב נכסים מסלול כללי 12.2015

הרכב נכסים מסלול כללי 12.2014

תשואות

תשואות מעודכנות לחודש 12.2018

תשואות מעודכנות לחודש 11.2018

תשואות מעודכנות לחודש 10.2018

תשואות מעודכנות לחודש 09.2018

תשואות מעודכנות לחודש 08.2018

תשואות מעודכנות לחודש 07.2018

תשואות מעודכנות לחודש 06.2018

תשואות מעודכנות לחודש 05.2018

תשואות מעודכנות לחודש 04.2018

תשואות מעודכנות לחודש 03.2018

תשואות מעודכנות לחודש 02.2018

תשואות מעודכנות לחודש 01.2018

תשואות מעודכנות לחודש 12.2017

תשואות מעודכנות לחודש 11.2017

תשואות מעודכנות לחודש 10.2017

תשואות מעודכנות לחודש 09.2017

תשואות מעודכנות לחודש 08.2017

תשואות מעודכנות לחודש 07.2017

תשואות מעודכנות לחודש 06.2017

תשואות מעודכנות לחודש 05.2017

תשואות מעודכנות לחודש 04.2017

תשואות מעודכנות לחודש 03.2017

תשואות מעודכנות לחודש 02.2017

תשואות מעודכנות לחודש 01.2017

תשואות מעודכנות לחודש 12.2016

תשואות מעודכנות לחודש 11.2016

תשואות מעודכנות לחודש 10.2016

תשואות מעודכנות לחודש 09.2016

תשואות מעודכנות לחודש 08.2016

תשואות מעודכנות לחודש 07.2016

תשואות מעודכנות לחודש 06.2016

תשואות מעודכנות לחודש 05.2016

תשואות מעודכנות לחודש 04.2016

תשואות מעודכנות לחודש 03.2016

תשואות מעודכנות לחודש 02.2016

תשואות מעודכנות לחודש 01.2016

תשואות מעודכנות לחודש 12.2015

תשואות מעודכנות לחודש 11.2015

תשואות מעודכנות לחודש 10.2015

תשואות מעודכנות לחודש 09.2015

תשואות מעודכנות לחודש 08.2015

תשואות מעודכנות לחודש 07.2015

תשואות מעודכנות לחודש 06.2015

תשואות מעודכנות לחודש 05.2015

תשואות מעודכנות לחודש 04.2015

תשואות מעודכנות לחודש 03.2015

תשואות מעודכנות לחודש 02.2015

תשואות מעודכנות לחודש 01.2015

תשואות מעודכנות לחודש 12.2014

תשואות מעודכנות לחודש 11.2014

תשואות מעודכנות לחודש 10.2014

תשואות מעודכנות לחודש 09.2014

תשואות מעודכנות לחודש 08.2014

תשואות יומיות לשנת בתקופה 2009

תשואות בתקופה 1/6/08-31/12/08 ע”פ חוזר אוצר 2011-4-1

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2017

שדות – חברה לניהול קופות גמל בע”מ שיעור הוצאות לניהול השקעות שיעור דמי ניהול מחסכון
160 קופת גמל שדות –
לבני 50-60
520042599-00000000000160-0160-000 0.10% 0.51%

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2016

שדות – חברה לניהול קופות גמל בע”מ שיעור הוצאות לניהול השקעות שיעור דמי ניהול מחסכון
160 קופת גמל שדות –
לבני 50-60
520042599-00000000000160-0160-000 0.09% 0.51%

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2015

שדות – חברה לניהול קופות גמל בע”מ שיעור הוצאות לניהול השקעות שיעור דמי ניהול מחסכון
160 קופת גמל שדות –
לבני 50-60
520042599-00000000000160-0160-000 0.10% 0.52%

דמי הניהול בגין שירותי הניהול נקבעים כשיעור שנתי מסך נכסי הקופה.

עפ”י הוראות הדין שיעור דמי הניהול השנתי המירבי הינו 2%.

קופת גמל שדות לבני 60 ומעלה (עד ליום 31.12.2015 “מסלול אג”ח ללא מניות”)

הרכב נכסים

הרכב נכסים מסלול לבני 60 ומעלה 12.2018

הרכב נכסים מסלול אג”ח 12.2015

הרכב נכסים מסלול אג”ח 12.2014

תשואות

תשואות מעודכנות לחודש 12.2018

תשואות מעודכנות לחודש 11.2018

תשואות מעודכנות לחודש 10.2018

תשואות מעודכנות לחודש 09.2018

תשואות מעודכנות לחודש 08.2018

תשואות מעודכנות לחודש 07.2018

תשואות מעודכנות לחודש 06.2018

תשואות מעודכנות לחודש 05.2018

תשואות מעודכנות לחודש 04.2018

תשואות מעודכנות לחודש 03.2018

תשואות מעודכנות לחודש 02.2018

תשואות מעודכנות לחודש 01.2018

תשואות מעודכנות לחודש 12.2017

תשואות מעודכנות לחודש 11.2017

תשואות מעודכנות לחודש 10.2017

תשואות מעודכנות לחודש 09.2017

תשואות מעודכנות לחודש 08.2017

תשואות מעודכנות לחודש 07.2017

תשואות מעודכנות לחודש 06.2017

תשואות מעודכנות לחודש 05.2017

תשואות מעודכנות לחודש 04.2017

תשואות מעודכנות לחודש 03.2017

תשואות מעודכנות לחודש 02.2017

תשואות מעודכנות לחודש 01.2017

תשואות מעודכנות לחודש 12.2016

תשואות מעודכנות לחודש 11.2016

תשואות מעודכנות לחודש 10.2016

תשואות מעודכנות לחודש 09.2016

תשואות מעודכנות לחודש 08.2016

תשואות מעודכנות לחודש 07.2016

תשואות מעודכנות לחודש 06.2016

תשואות מעודכנות לחודש 05.2016

תשואות מעודכנות לחודש 04.2016

תשואות מעודכנות לחודש 03.2016

תשואות מעודכנות לחודש 02.2016

תשואות מעודכנות לחודש 01.2016

תשואות מעודכנות לחודש 12.2015

תשואות מעודכנות לחודש 11.2015

תשואות מעודכנות לחודש 10.2015

תשואות מעודכנות לחודש 09.2015

תשואות מעודכנות לחודש 08.2015

תשואות מעודכנות לחודש 07.2015

תשואות מעודכנות לחודש 06.2015

תשואות מעודכנות לחודש 05.2015

תשואות מעודכנות לחודש 04.2015

תשואות מעודכנות לחודש 03.2015

תשואות מעודכנות לחודש 02.2015

תשואות מעודכנות לחודש 01.2015

תשואות מעודכנות לחודש 12.2014

תשואות מעודכנות לחודש 11.2014

תשואות מעודכנות לחודש 10.2014

תשואות מעודכנות לחודש 09.2014

תשואות מעודכנות לחודש 08.2014

תשואות יומיות לשנת 2009

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2017

שדות – חברה לניהול קופות גמל בע”מ שיעור הוצאות לניהול השקעות שיעור דמי ניהול מחסכון
1436 קופת גמל שדות לבני 60 ומעלה 520042599-00000000000160-1436-000 0.06% 0.51%

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2016

שדות – חברה לניהול קופות גמל בע”מ שיעור הוצאות לניהול השקעות שיעור דמי ניהול מחסכון
1436 קופת גמל שדות לבני 60 ומעלה 520042599-00000000000160-1436-000 0.35% 0.51%

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2015

שדות – חברה לניהול קופות גמל בע”מ שיעור הוצאות לניהול השקעות שיעור דמי ניהול מחסכון
1436 קופת גמל שדות לבני 60 ומעלה 520042599-00000000000160-1436-000 0.37% 0.52%

דמי הניהול בגין שירותי הניהול נקבעים כשיעור שנתי מסך נכסי הקופה.

עפ”י הוראות הדין שיעור דמי הניהול השנתי המירבי הינו 2%.