רשימת נכסים רבעונית

רשימת נכסים ל-31/12/2018

דו”ח נכסים רבעוני (12/18) מסלול 50 ומטה (01/04/19)

דו”ח נכסים רבעוני (12/18) מסלול 50-60 (01/04/19)

דו”ח נכסים רבעוני (12/18) מסלול 60 ומעלה (01/04/19)

דו”ח נכסים רבעוני (12/18) מצרפי (01/04/19)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2018

דו”ח נכסים רבעוני (09/18) מסלול 50 ומטה (30/11/18)

דו”ח נכסים רבעוני (09/18) מסלול 50-60 (30/11/18)

דו”ח נכסים רבעוני (09/18) מסלול 60 ומעלה (30/11/18)

דו”ח נכסים רבעוני (09/18) מצרפי (30/11/18)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2018

דו”ח נכסים רבעוני (06/18) מסלול 50 ומטה (30/08/18)

דו”ח נכסים רבעוני (06/18) מסלול 50-60 (30/08/18)

דו”ח נכסים רבעוני (06/18) מסלול 60 ומעלה (30/08/18)

דו”ח נכסים רבעוני (06/18) מצרפי (30/08/18)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/03/2018

דו”ח נכסים רבעוני (03/18) מסלול 50 ומטה (08/07/18)

דו”ח נכסים רבעוני (03/18) מסלול 50-60 (08/07/18)

דו”ח נכסים רבעוני (03/18) מסלול 60 ומעלה (08/07/18)

דו”ח נכסים רבעוני (03/18) מצרפי (29/05/18)

אישור רו”ח


 

רשימת נכסים ל-31/12/2017

דו”ח נכסים רבעוני (12/17) מסלול 50 ומטה (26/03/18)

דו”ח נכסים רבעוני (12/17) מסלול 50-60 (26/03/18)

דו”ח נכסים רבעוני (12/17) מסלול 60 ומעלה (26/03/18)

דו”ח נכסים רבעוני (12/17) מצרפי (26/03/18)

אישור רו”ח