הממונה על פניות הציבור

קופת גמל שדות הועברה ביום 1.1.2019 לניהולה של הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע”מ.

הממונה על פניות הציבור בקופה
רו”ח ליאת גרוסגליק-אלדר
liatge5@gmail.com
כתובת: ת.ד 8115, תל מונד
פקס: 077-4448565
הממונה על שירות לקוחות
עו”ד רגינה ברוק
Kupa-tech@kupa-tech.co.il
טל: 03-7653182
פקס: 03-64927261